แนะนำเพื่อน ชั้นที่ 1 รับ 0.6% เพื่อนแนะนำเพื่อน ชั้นที่ 2 รับ 0.06% เพื่อนแนะนำต่อ ชั้นที่ 3 รับ 0.04%

รายได้จากทุกการแล่น คือ รายได้ของคุณ

มาสร้างรายได้หลักแสนง่ายๆไปกับเรา

เพื่อนลำดับที่ 1

ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง เริ่มต้นในขั้นแรก 0.6% ตัวอย่างเช่น

-ลูกค้าท่านที่ 1 แทง 10,000 บาท ท่านจะได้รับ 60 บาท

เพื่อนลำดับที่ 2

ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง เริ่มต้นในขั้นแรก 0.06% ตัวอย่างเช่น

-ลูกค้าท่านที่ 2 แทง 10,000 บาท ท่านจะได้รับ 6 บาท

เพื่อนลำดับที่ 3

ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง เริ่มต้นในขั้นแรก 0.04% ตัวอย่างเช่น

-ลูกค้าท่านที่ 3 แทง 10,000 บาท ท่านจะได้รับ 4 บาท